Tag Archives: dự án nam đường 32

Liền kề dự án nam 32 (Westpoint) Lũng Lô 5 – Bộ Quốc Phòng

                                 DỰ ÁN WESTPOINT- NAM 32 HOÀI ĐỨC Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 (Bộ Quốc Phòng). Đơn vị phân phối dự án: